01 July 2022

  DRC RATING "Gerçek Problemlere Yararlı Çözümler" Eğitimleri


   

  DRC RATING Eğitim Duyurusu 

  Son yıllarda yaşanan ekonomik sarsıntılar dünyada pek çok ülkede insanların yaşam biçimini ve hayat algısını değiştirdi. Pek çok insan bakışını, gelecekte sınırsız büyüme ve sürekli zenginleşme beklentisinden, şimdiki zamanda refah kaybı ve yoksullaşma ile mücadele etme yönünde, değiştirdi.

  Yöneticiler için Yeniden Yapılandırma

  Bu eğitim gerçek problemlere yararlı çözümler üretmek ihtiyacında olan, bankalarda kredi bölümlerinde, şirketlerde finansman bölümlerinde görev yapan ve diğer ilgili orta ve üst yöneticiler için, finansal yeniden yapılandırma çalışmalarında kendilerine yol gösterecek, finansal uygulama deneyimi ile akademik temelleri birleştirmektedir.

  Özet eğitim içeriği:

  ·        Genel Bakış:

  o    Nedir, ne zaman, önemli aşamalar

  ·        Adımlar:

  o   Kurum içi

  o   Kurum dışı

  ·        Türleri:

  o   Faaliyet

  §  Nakit akımları (günlük faaliyetlerden, işletme sermayesinden)

  §  Yatırımlar

  o   Finansal

  §  Borçlanma kapasitesi

  §  Sermaye yapısı

  §  Mali sıkıntıda değerleme

  ·        Yeniden Yapılandırma Örnekleri

  ·        Yeniden Yapılandırma Sonrası

  o   Krizlerden alınan dersler

  Süre:

  Orta seviye: 2 gün *8 saat ya da 4 gün *4 saat : toplam 16 saat

  İleri Seviye: 4 gün *8 saat ya da 8 gün *4 saat : toplam 32 saat

  Not: Bu eğitimin yapısı esnektir. Toplam saat değişmemek suretiyle katılımcıların ihtiyacına göre hafta sonu, hafta içi mesai saatleri içinde ya da dışında düzenlenebilir. Katılımcı sayısı ve mekan katılımcıların uygunluğuna ve pandemi koşullarına göre düzenlenir.